*

Kaligrafija je neodvojiva od islamske tradicije koja kaligrafiju kao umjetnost veže za Objavu.
Kaligrafija na našim prostorima vodi porijeklo od Osmanlija, koji su također imali svoju osmansku kaligrafiju.

kaligrafija.ba

About

About

Na sajtu..

Pojam Lokacija
Kaligrafija Menu
Kaligrafi Menu
Multimedija Menu
Aktuelno Menu
Arabic_Calligraphy Priručnici
Art of Arabic Calligraphy Priručnici
Projekat kaligrafija.ba About
kaligrafija.ba